top of page

YMPÄRISTÖOHJELMA

Puhdas luonto ja elinvoimainen ympäristö on kaiken toimintamme ydin. Ilman sitä meitä ei ole. Teemme kaikkemme, että se on puhdas ja elinvoimainen myös tulevaisuudessa.
MunPolun ympäristöpolitiikka
 • Haluamme tarjota asiakkaillemme korkeatasoisia ja kestävästi tuotettuja palveluja.

 • Olemme tunnistaneet liiketoimintamme aiheuttamat negatiiviset ympäristövaikutukset ja teemme systemaattista työtä niiden vähentämiseksi.

 • Noudatamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

 • Päämääriämme ovat vieraidemme ympäristötietoisuuden lisääminen, omien hankintojemme kestävyyden kehittäminen, energian säästäminen, jätemäärän vähentäminen, sekä ympäristöjohtamisen ja vastuullisuuden kehittäminen kokonaisuudessaan.

 • Ympäristötyötämme ohjaa kestävän matkailun Green Activities - ympäristöohjelma ja Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelma.

Miksi?

Haluamme omalta osaltamme huolehtia ympäristöstämme, tarjota vieraillemme mahdollisuuden nauttia luonnosta ja lisätä heidän tietoisuuttaan luontomme ainutlaatuisuudesta. Olemme sitoutuneet ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

 

Miten me sen teemme?

 • Liikumme luonnossa ja valitsemme kohteemme maastoa säästäen. Käytämme pääsääntöisesti valmiita kulkureittejä ja olemassa olevaa palveluvarustusta.

 • Emme jätä jälkiä. Keräämme retkillämme roskat mukaamme ja kierätämme ja lajittelemme ne noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

 • Käyttämämme varusteet valitaan kestämään. Korjaamme rikkoutuneet mahdollisuuksien mukaan ja annamme tarpeettomat varusteet niitä tarvitseville.

 • Käytämme ainoastaan kokonaan kierrätettäviä tai pestäviä astioita (Kupilkan ympäristöystävälliset astiat)

 • Retkieväämme sisältävät mahdollisimman paljon paikallisia raaka-aineita ja tulevat paikallisilta tuottajilta.

 • Minimoimme ruokahävikin suunnittelemalla ruokailut tarkoin. Emme käytä yksittäin pakattuja elintarvikkeita.

 • Käytämme ja suosittelemme vieraillemme paikallisia palveluita.

 • Kerromme vieraillemme tekemistämme valinnoista ja herätämme keskustalua kestävästä kehityksestä. Tuomme esille kulloisenkin luontokohteen erityispiirteet ja -arvot , kerromme niiden suojelusta ja kannustamme vieraitamme toimimaan vastuullisesti.

 • Paikallinen luonto ja kulttuuri on vahvasti läsnä kaikki aktiviteeteissä ja ohjelmapalveluissa, joita myymme ja välitämme.

 • Meille on tärkeää, että myös  yhteistyökumppanimme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.

 • Tekemällä tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa pyrimme luomaan uusia matkailutuotteita ja tapahtumia, jotka tukevat kestävää ja ympärivuotista matkailua. Lisäämällä kysyntää tavoitteenamme on kasvattaa ympärivuotista työllistävyyttä.

 • Osallistumme useisiin paikallisiin hankkeisiin ja tapahtumiin ympäri vuoden.

 • Säästämme vettä, sähköä ja lämmitysenergiaa 

 • Ohjeistamme ja koulutamme säännöllisesti henkilökuntaamme. 

 • Teemme yhteistyötä alueen kansallispuistojen (Oulanka ja Riisitunturi) kanssa ja meillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, sen mukaisesti toteutamme kestävän luontomatkailun periaatteita (www.metsa.fi) toimiessamme kansallispuistoissa. 

 • Lahjoitamme vuosittain osan tuloistamme ympäristön hyväksi (WWF, Suomen luonnonperintösäätiö)

bottom of page