top of page

HENGÄHDYSHETKIÄ PALAUTUMISVALMENNUS

UNIVAIKEUKSIA? TYÖTEHON LASKUA? VERENPAINETTA? PÄÄNSÄRKYJÄ?

AHDISTUNEISUUTTA? SELKÄKIPUJA? ÄRTYNEISYYTTÄ? KESKITTYMISONGELMIA?

 

Hengähdyshetkiä® Palautumisvalmennus ehkäisee ja hoitaa arjen ja työn aiheuttamia kuormituksia, auttaa palautumaan ja antaa keinoja omaan hyvinvointiin.​ Kenelläkään ei ole varaa kohauttaa stressille olkiaan. Stressin seuraukset ovat usein vakavimmat niille, jotka välittävät siitä vähiten. Krooninen stressi on riski mielenterveydelle ja fyysiselle hyvinvoinnille.

Palautumisvalmennus on matalan kynnyksen keskustelullista apua ja valmennuksellista tukea jaksamiseen. Sitä tarjoaa aina ratkaisukeskeisen yksilövalmentamisen koulutuksen saanut valmentaja.

  • Metodi on tulevaisuusorientoitunut, se liikkuu ongelmakeskeisyydestä valmennuksessa astetun, paremman palautumisen tavoitteen saavuttamiseen.

  • Metodi sisältää asiakkaan valmennusta keskusteluiden ja mielen tekniikoiden kautta, mutta konkretia ja kehollinen ulottuvuus ovat kaiken aikaa vahvasti mukana hermostoon vaikuttavien stressihallinnan harjoitteiden muodossa.

  • Palautumisvalmennus ei ole terapiaa, eikä se korvaa sitä tai lääkärinhoitoa, mutta se tarjoaa mahdollisuuden omien ajatusten jäsentämiseen sekä keinoja oman hyvinvoinnin tukemiseen ja stressin aiheuttaman kuorman kanssa jaksamiseen.

  • Eri hermostoa rauhoittavat harjoitteet muodostavat 5-10 kerran yksilöcoachingin rinnalle työkalupakin, jonka avulla asiakas voi löytää lisää tukea stressin erilaisten oireiden ja seurauksien, kuten ahdistuksen ja lievän masennuksen kanssa jaksamiseen.

Hengähdyshetkiä® tarjoaa tukea stressinhallintaan myös silloin, kun tunnet, että aikaa siihen olisi vähiten. Stressiä voi ja nimenomaan kannattaa ennaltaehkäistä. Asioiden ei tarvitse antaa mennä niin pitkälle, että edessä on lääkärireissu, sairaslomaa ja yöpöydällä purkki pillereitä nukkumista ja toinen hereillä pysymistä varten.

 Hengähdyshetkiä® palautumisvalmennukseen sisältyy ratkaisukeskeisen yksilövalmennuksen lisäksi Hengähdyshetkiä® harjoituksia. Nämä harjoitukset ovat rauhoittumiseen ja palautumiseen tähtääviä restoratiivisia asento-, hengitys- ja läsnäoloharjoittelua. Hengähdyshetket tarjoavat mahdollisuuden pysähtyä, latautua ja elpyä niin kehon kuin mielenkin tasolla. Tutkimukset viittaavat siihen, että tämänkaltaiset harjoitukset lisäävät palautumisesta vastaavan parasympaattisen hermoston toimintaa, mikä auttaa laskemaan sykettä ja verenpainetta, rauhoittamaan hengitystä, rentouttamaan lihaksia, parantamaan ruoansulatusta ja helpottamaan unensaantia.

 

www.hengahdyshetkia.com

bottom of page